NOVINKY

25.09.2014
Centrum AdMaS zkoumá, jak využít přírodní izolační materiály pro izolace domů. Výzkumníci centra ke svému výzkumu publikují vědecký článek v prestižním německém odborném časopise Bauphysik (vydání č. 5/2014). Jaké pozitivní vlastnosti přírodní izolační materiály mají, se dozvíte i v příspěvku na stránkách Parlamentních listů.
29.07.2014
Nové tiskové materiály Centra AdMaS jsou k dispozici na tomto odkazu. Naleznete v nich kompetenční profily jednotlivých výzkumných skupin.

KONTAKTY

Centrum AdMaS
Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Česká Republika
 
Tel.: +420 541 147 169
Fax: +420 549 147 168
e-mail: admas@fce.vutbr.cz
 

ADMAS

Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění zanedbanou a nebo zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě. Dominantní ideou je snaha vybudovat komplexní centrum, které bude integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0097. Více informací.