NOVINKY

29.9.2014
Do fotogalerie byly přidány nové fotky ze stavby dokončovaného areálu Centra AdMaS.
25.09.2014
Centrum AdMaS zkoumá, jak využít přírodní izolační materiály pro izolace domů. Výzkumníci centra ke svému výzkumu publikují vědecký článek v prestižním německém odborném časopise Bauphysik (vydání č. 5/2014). Jaké pozitivní vlastnosti přírodní izolační materiály mají, se dozvíte i v příspěvku na stránkách Parlamentních listů.

KONTAKTY

Centrum AdMaS
Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Česká Republika
 
Tel.: +420 541 147 169
Fax: +420 549 147 168
e-mail: admas@fce.vutbr.cz
 

ADMAS

Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění zanedbanou a nebo zastaralou infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě. Dominantní ideou je snaha vybudovat komplexní centrum, které bude integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0097. Více informací.